Vítejte na stránkách ručního zpracování a činění kožešin a kůží.

Činění kůží provádíme dle nejnovějších technologií se zaměřením na co největší měkkost, pružnost, ohebnost kožešiny

Důležitá je příprava kůží. Na té závisí kvalita činění.

 


Co nabízíme:

Zvěř spárkatá

Kůži ihned po stažení silně nasolíme po celé ploše na masité straně, přeložíme po páteři a poskládáme, resp. silně smotáme. Sůl zde působí jako konzervant. Při vyšších teplotách, nebo větším plodlení odeslání je nutno zchladit nebo úplně zamrazit, v letních měsících doporučujeme jak nasolení tak i zamrazení. Kůže balíme do igelitových pytlů, zabránění promočení balíku, a co nejrychleji odešleme. U spárkaté zvěře se snažíme vyvarovat sušení kůží, při „slepení“ kůže v procesu zasychání může dojít k zapaření a znehodnocení kožešiny.

Zvěř kožešinová

Kožešinové zvířectvo zpracováváme včetně stažení, dále je možno zasílat menší kůže sušené (liška, kuna), pozor však u sušení opět na „slepená“ místa, nutno zabránit doteku kůže, např. novinami či papírem.

Zvěř cizokrajná

Přijímáme po telefonické domluvě v jakémkoliv stavu. Za skryté vady v kůžích neručíme.